Politika privatnosti

 

 

Politika privatnosti

 

Uvod

Ova politika privatnosti (zajedno sa uslovima korišćenja web lokacije www.prodato.rs )  određuje osnovu za korišćenje podataka koje SSI DOO preko platforme prodato.rs prikuplja od vas. Društvo SSI DOO je posvećeno zaštiti privatnosti podataka naših korisnika i ovom politikom utvrdjujemo način prikupljanja, obrade i korišćenja vaših podataka. Molimo vas da pažljivo pročitate ovu politiku privatnosti prilikom vaše posete web lokaciji www.prodato.rs. privatnosti.

Prilikom registracije na platformu prodato.rs prihvatate i saglasni ste na prikupljanje i korišćenje vaših podataka na način koji je opisan u ovoj politici.

Informacije koje prikupljamo od vas

Kada se registrujete, posećujete, ili koristite usluge veb platforme, možemo da prikupimo i obradjujemo sledeće informacije o vama:  

  • Informacije koje nam pružate prilikom prijave i registracije na web platform prodato.rs.
  • Informacije koje se odnose na korespondenciju sa nama.
  • Detalji transakcija prilikom kupovine, prodaje ili korišćenja drugih usluga koje vam SSI d.o.o. nudi.

Možemo da zabeležimo detalje vaših poseta našoj veb platformi, uključujući, ali ne ograničavajući se na vaše pretrage proizvoda i stranica koje ste pogledali, kompletnu „Uniform Resource Locators” (URL), „clickstream” , kroz i od naše web platforme  (uključujući datum i vreme); vreme odziva na stranici, greške u preuzimanju, dužinu posete određenim stranicama, informacije o interakciji stranice (kao što su „scrolling”, klikovi i „mouse-overs”) i metode koje se koriste za pregledanje stranica, kao i podatke o telefonskom broju koji se koristi za povezivanje.

Tehničke informacije, uključujući Internet Protokol (IP) adresu koja se koristi za povezivanje računara sa internetom, informacije o prijavljivanju, tip pregledača i verzije, postavka vremenske zone, vrste dodatnih komponenti pregledača i verzije operativnog sistema i platforme.

Možemo da primimo informacije o vama ako koristite bilo koju od ostalih veb platform koje koristimo u cilju pružanja usluga. Takođe, možemo primiti informacije o vama od trećih lica sa kojima imamo saradnju.

Korišćenje i prezentovanje informacija

Vaše podatke i informacije možemo da koristimo na sledeće načine:

  • Prilikom pružanja svojih usluga u cilju prezentovanja informacija o predmetima ili uslugama koje zahtevate od nas.
  • Da vas informišemo o važnim promenama na veb platformi ili o promenama naših usluga.
  • Da vam damo predloge i preporuke o drugim predmetima i uslugama koje vas mogu interesovati.
  • Za istraživanje  tržišta.
  • Da biste se uverili da će sadržaj sa naše veb platforme biti predstavljen na najefikasniji način za vas i za vaš računar.

Vaše podatke možemo saopštiti poslovnim partnerima, nezavisnim dobavljačima koje angažujemo u cilju pružanja usluge, a koji uključuju obradu podataka u naše ime, pravne sledbenike u našem poslovanju ili u skladu sa pravilnim izvršenjem sudskog naloga ili na neki drugi zakonom odredjen način.

Takođe, možemo da koristimo vaše podatke ili da dozvolimo izabranim nezavisnim podizvođačima da koriste vaše podatke, kako bi Vam pružili informacije o drugim stvarima i uslugama koje vas možda interesuju, a mi ili oni mogu da vas kontaktiraju u vezi sa ovim. Ukoliko ne želite da koristimo vaše podatke na ovaj način neophodno je da nas o tome obavestite prilikom prikupljanja vaših podataka.  

Vaše podatke čuvaćemo određen period koliko je zakonom dozvoljeno.  

 

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Gde se skladište lične informacije

Sve informacije koje nam dostavite biće uskladištene na bezbednim serverima – računarima koji su pohranjeni u sigurnim ustanovama sa ograničenim pristupom. U cilju  zaštite korisnika koristimo i bezbedne zaštitne zidove. Preduzimamo sve razumne mere u cilju osiguranja podataka koji se tretiraju u skladu sa ovom politikom privatnosti. Sve lozinke su šifrovani i samo vi kao korisnik imate pristup. Niti mi niti treće lice nema pristup tim podacima i napravljeni su u skladu sa načinom „Privacy by Design“ PbD.  Također naša veb platforma je izrađena po principu „Security by Design“ SbD.

Upozoravamo vas da prenos informacija preko interneta nije u potpunosti siguran. SSI DOO će učiniti sve što je u njegovoj mogućnosti da zaštiti vaše podatke preko SSL veze, ali ne možemo da garantujemo 100% bezbednost vaših podataka na našem sajtu. Kada budemo primili vaše podatke, koristiće se striktne procedure i bezbednosne funkcije u cilju onemogućavanja neovlašćenog pristupa.

Korišćenje kolačića i praćenja

Veb platforma prodato.rs uključuje korišćenje kolačića. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se šalju sa serverskog računara tokom sesije pregledanja. Kolačići se obično skladište na vašim računarima na  hard disku i Web lokacije ih koriste da bi simulirali stalnu vezu sa tom lokacijom. Da bi platforma odgovorila na vaše potrebe, koristimo kolačiće za praćenje i upravljanje informacijama u odnosu na vaše specifične interese. Na ovaj način možemo da prilagodimo našu platformu vašim potrebama, da isporučimo bolju i više personalizovanu uslugu kao i da pratimo stranice na našem sajtu koje posećujete. Upotreba kolačića automatski identifikuje vaš pregledač na našim računarima svaki put kada komunicirate sa našim lokacijom. Opcije pregledača vam omogućavaju da onemogućite kolačiće. Trebalo bi da obratite pažnju na to da ako onemogućite kolačiće, možda nećete moći da pristupite svim uslugama na ovoj lokaciji.

 

Veze ka drugim Veb lokacijama

Naša Web lokacija može, s vremena na vreme, sadržati veze sa web lokacijama naših partnera. Ako pratite vezu do bilo koje od ovih web lokacija, obratite pažnju na to da ove Veb lokacije imaju sopstvene politike privatnosti i mi (SII d.o.o.) ne prihvatamo nikakvu odgovornost ili obavezu koja proizlazi iz tih politika. Proverite ove smernice pre nego što prosledite lične podatke na ove web lokacije.

Pristup informacijama

Korisnik ima pravo da pristupi svojim  informacijama. Vaše pravo na pristup podacima može se sprovesti  u skladu sa aktom za zaštitu podataka   ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI . Svaki zahtev lica za pristup informaciji o tome da li se obrađuju njegovi podaci o ličnosti može biti naplaćen u visini naknade nužnih troškova za izradu dodatnih kopija koje zahteva lice na koje se podaci odnose

Promene u politici privatnosti

Sve promene koje koje se odnose na našu politiku privatnosti biće objavljene na ovoj stranici. Često proverite da li postoje ispravke ili promene u smernicama za privatnost.

Kontakt

Pitanja, komentari i zahtevi u vezi sa ovom politikom privatnosti treba da budu adresirani na: privacy@prodato.rs

 

Ova politika privatnosti usklađena je sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, "Sl. glasnik RS", br. 87/2018